Teenused

Projekteerimine

– Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine 

– Hoone sademeveekanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide projekteerimine

– Hooneväliste veevarustuse-, kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide projekteerimine

– Hoonete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimine

– Hooneväliste soojustrasside projekteerimine

Projektijuhtimine

– Suhtlemine tellijaga

– Pädeva meeskkonna moodustamine

– Projekteerimistöö juhtimine

– Projektide kooskõlastamised erinevate ametkondadega

– Ehituslubade ja -teatiste esitamine

Konsultatsioonid, omanikujärelevalve ja ekspertiisid

– Konsulteerime ja nõustame

– Omanikujärelevalve teenuse osutamine

– Valminud projektidele ekspertiisi teostamine

Miks valida BIM Projekt OÜ?

BIM Projekt OÜ on küll ettevõttena noor, kuid ehitusalased teadmised said alguse juba aastal 2012. Ettevõttes tegutsevad oma ala spetsialistid, kes omavad vastavat haridust ja kutseid.

 

 

Meil on kogemusi nii väikeste eramajadega, laohoonetega, büroohoonetega kui ka suuremate sadade korteritega majutushoonetega. Samuti käime ajaga kaasas ja pakume BIM lahendusi.